Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.459

Par algu karšu ieviešanu

Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļu apgrozījumu un izlietojumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Noteikt ar 2002.gada 1.janvāri Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu skaidras naudas atalgojumu izmaksas veidu - algu kartes.
  2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldei (A.Smeltere) organizēt pašvaldības pasūtījumu.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs