Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 12.septembrīNr.464

Par atkārtotās izsoles organizēšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.6 un domes labklājības un izglītības jautājumu komitejas 2001.gada 5.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16-2/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 29 atkārtotai izsolei, apstiprinot iepriekšminētā nekustamā īpašuma nosacīto cenu Ls 62000, t.sk., zemesgabala cenu Ls 22113.
  2. Uzdot izsoles komisijai (Z.Starks) organizēt un veikt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 29 atkārtotu izsoli un ieniegt domei lēmuma projektu par atkārtotās izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs