Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 10.oktobrīNr.566

Par pašvaldības pasūtījumu

Lai uzlabotu un sistematizētu pašvaldības pasūtījuma organizēšanas kārtību un, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām” un “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un domes struktūrvienībām nodrošināt sekojošu noteikumu ievērošanu:
  2. 1.1. ja pašvaldības pasūtītājs ir izsludinājis izsoli vai konkursu pašvaldības pasūtījuma piešķiršanai vai sācis viena piedāvājuma izskatīšanu pirms 2002.gada 1.janvāra, izsole, konkurss vai viena piedāvājuma izskatīšana ir pabeidzama triju mēnešu laikā saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem Nr.98 “Noteikumi par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanai”, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”; kas stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri;

    1.2. ja pašvaldības pasūtītājs ir izsludinājis cenu aptauju pašvaldības pasūtījuma piešķiršanai pirms 2002.gada 1.janvāra, cenu aptauja ir pabeidzama līdz 2001.gada 31.decembrim saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldības pasūtījumu” un Ministru kabineta 1997.gada 18.marta noteikumiem Nr.99 “Noteikumi par valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanu, izmantojot cenu aptaujas metodi”, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

  3. Domes pašvaldības īpašuma pārvaldei mēneša laikā pēc Ministru kabineta pieņemtajiem un publicētajiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumiem attiecībā uz likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” iesniegt domei apstiprināšanai nolikumu par iepirkumu veikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības vajadzībām.

  4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs