Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 22. janvāra 43. lēmumu

2001.gada 24.oktobrīNr.599

Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un konkursa komisijas 2001.gada 18. un 19.oktobra lēmumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Iecelt P.Leiškalnu par pašvaldības pilnvarnieku b/o pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot atlīdzību - 2 minimālās algas mēnesī.
  2. Iecelt Ģ.Brambergu par pašvaldības pilnvarnieku b/o pašvaldības SIA "Jūrmalas gaisma" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot atlīdzību - 2 minimālās algas mēnesī.
  3. Iecelt E.Līci par pašvaldības pilnvarnieku Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot atlīdzību - 3 minimālās algas mēnesī.
  4. Iecelt J.Celmiņu par pašvaldības pilnvarnieku SIA "Sportrehs" uz 1 gadu, noslēdzot pilnvarojuma līgumu un nosakot atlīdzību - 1 minimālā alga mēnesī.
  5. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam noslēgt pilnvarojuma līgumus ar ieceltajiem pilnvarniekiem.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs