Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 7.novembrīNr.654

Par īpašuma ieķīlāšanu

Lai pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" varētu savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Piekrist, ka tiek ieķīlāta pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" piederošā administratīvā ēka, kas atrodas Jūrmalā, Slokas ielā 55a lit.2 par labu kredītiestādei, īstermiņa aizdevuma saistību nodrošināšanai.
  2. Pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" reizi mēnesī iesniegt domes finansu pārvaldē pārskatu par īstermiņa aizdevuma izlietošanu.
  3. Pašvaldības pilnvarniekam E.Līcim nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs