Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 9. julija 502. lēmumu

2001.gada 5.decembrīNr.753

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas peldēšanas skolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 31.oktobra finansu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.16-1/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus Jūrmalas peldēšanas skolā no 2001.gada 1.novembra saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 5.decembra lēmumu Nr.753

Jūrmalas peldēšanas skolas izcenojums

Lielais baseins - 1 stundas nodarbība
Skolu audzēkņiem:

  • darba dienās no 19.00-21.00
  • sestdienās no 16.00-19.00
  • svētdienās no 15.00-19.00
Ls 0,20

Ls 0,50

Ls 0,50

Ls 0,50

Skolu organizētajām grupāmLs 0,10
PieaugušajiemLs 1,00
Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiemLs 0,50
Ģimeneivecāki katrs Ls 0,70
bērnam Ls 0,20
Pilsētas nestrādājošiem pensionāriemLs 0,50
StudentiemLs 0,50
Mazais baseins - 1 stundas nodarbība
Skolu audzēkņiemLs 0,20
Skolu organizētajām grupām (grupas vadītājam bez maksas)Ls 0,10
Individuālās apmācības ar treneri (grupā max 3 bērni)Ls 1,00
PieaugušajiemLs 0,60
Trenažieru zāle - 30 minūšu nodarbība
Skolu audzēkņiemLs 0,10
StudentiemLs 0,13
PieaugušajiemLs 0,25
Abonementa cena - 10 nodarbībām mēnesī
Lielais baseinsLs 8,00
Lielais baseins (studentiem)Ls 4,00
Mazais baseins (individuālās apmācības ar treneri)Ls 5,00
Trenažieru zāleLs 4,00
Trenažieru zāle (studentiem)Ls 2,00
Ģimenei (2 vecāki, 2 bērni)Ls 12,00
Kopējais abonements (baseins + trenažieru zāle)Ls 10,00
Kopējais abonements (studentiem)Ls 5,00

Lai iegādātos abonementu ar atlaidi, jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu (studentu, pensionāru apliecību).

Baseina bezmaksas apmeklējumi:

Iespējams norēķināties ar pārskaitījumu.