Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 5.decembrīNr.763

Par braukšanas maksu
Jūrmalas pilsētas autobusos

Sakarā ar pasažieru pārvadājumu izmaksu palielinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Noteikt šādas biļešu cenas Jūrmalas pilsētas autobusos no 2002.gada 1.janvāra:
 2. 1.1. maksa par talonu vienam braucienam (izņemot ekspreša maršrutu) Ls 0.20;

  1.2. mēnešbiļetes cena Ls 7.50;

  1.3. mēnešbiļetes cena skolēniem Ls 6.00, t.sk.:

  1.3.1. sedz no pašvaldības budžeta Ls 4.00,
  1.3.2. skolēns maksā Ls 2.00;

  1.4. mēnešbiļetes cena nepamatoti represētām personām Ls 6.00, t.sk.:
  1.4.1. sedz no pašvaldības budžeta Ls 4.00,
  1.4.2. represētā persona maksā Ls 2.00;

  1.5. mēnešbiļetes cena maznodrošinātiem nestrādājošiem pensionāriem Ls 6.00, t.sk.
  1.5.1. sedz no pašvaldības budžeta Ls 3.00,
  1.5.2. nestrādājošais pensionārs maksā Ls 3.00.

 3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 21.janvāra lēmuma Nr.41 "Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos" 1.punktu.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs