Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2001.gada 19.decembrīNr.804

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra
bērnu klubu “Jaunība”, “Austriņa”, “Ceļvedis”
pārcelšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes labklājības un izglītības komitejas 2001.gada 7.decembra lēmumu (protokols Nr.16-2/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pārcelt ar 2002.gada 3.janvāri bērnu klubu “Austriņa” no telpām Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 uz telpām Mežmalas vidusskolā Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13.
  2. Pārtraukt ar 2002.gada 7.janvāri bērnu kluba “Austriņa” nomas līgumu Nr.667/1-3 no 1999.gada 23.novembra ar BO Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.
  3. Pārcelt ar 2002.gada 3.janvāri bērnu klubu “Ceļvedis” no telpām Jūrmalā, Muižas ielā 16 uz telpām Lielupes vidusskolā Jūrmalā, Aizputes ielā 1a.
  4. Pārcelt ar 2002.gada 3.janvāri bērnu klubu “Jaunība” no telpām Jūrmalā, Ceriņu ielā 18 uz telpām Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrā Jūrmalā, Slokas ielā 16.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs