Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2002.gada 27.februārīNr.125

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikumu un Iedzīvotāju komiteju konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšanas darba grupas ieteikumu, kā arī, ņemot vērā, ka pēc Iedzīvotāju komiteju konsultatīvās padomes nolikuma izstrādāšanai izveidotās darba grupas ierosmes vairākos pilsētas mikrorajonos jau ir izvirzīti pārstāvji darbam Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Iedzīvotāju konsultatīvo padomi saskaņā ar 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 "Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums" minēto cilvēku skaitu.
 2. Apstiprināt Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē šādus iedzīvotāju izvirzītos mikrorajonu pārstāvjus:
 3. 2.1. Iveta Kravinska (Kaugurciems);
  2.2. Irēna Augustova (Dubulti un Jaundubulti);
  2.3. Silvija Vīksniņa (Majori);
  2.4. Irina Solomenika (Dzintari);
  2.5. Tālivaldis Keivs (Bulduri un Lielupe);
  2.6. Baiba Māzere (Priedaine).

 4. Lūgt Iedzīvotāju konsultatīvo padomi sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļu (vadītāja p.i. V.Ramāne) divu mēnešu laikā noorganizēt iedzīvotāju sanāksmes mikrorajonos, kas nav izvirzījuši pārstāvjus darbam Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē.
 5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i. V.Ramānei divu nedēļu laikā pēc pārstāvju izvirzīšanas termiņa beigām sagatavot un iesniegt domei lēmuma projektu par mikrorajonu pārstāvju Iedzīvotāju konsultatīvājā padomē apstiprināšanu.
 6. Nomainīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 1. un 3.pielikumā nosaukumu “Iedzīvotāju komiteju konsultatīvā padome” ar nosaukumu “Iedzīvotāju konsultatīvā padome”.
 7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i. V.Ramānei.
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs