Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

2003.gada 8.janvārīNr.1

Protokols Nr.1, 2.punkts

Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas domes nolikums”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 6.novembra lēmumu Nr.852 “Par Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi”, izdarīt sekojošas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes nolikums”:

  1. Papildināt nolikuma 1.pielikumu:

    1.1. ar sekojošām pašvaldības iestādēm:

    1.2. ar sekojošiem pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām:

    1.3. ar sekojošiem galveniem speciālistiem un speciālistiem:

  2. Papildināt nolikuma 1. un 4.pielikumā konsultatīvās padomes ar “Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi”.

  3. Izslēgt no nolikuma 1.pielikuma “speciālists – valsts valodas inspektors”.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs