Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 21. janvāra 14. nolikumu

2003.gada 24.decembrīNr.23

protokols Nr.30, 23.punkts

GROZĪJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES 2001.GADA 4.JŪLIJA NOLIKUMĀ Nr.29 "JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu

  1. Nolikuma 1.pielikumu papildināt ar "veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padome".
  2. Nolikuma 4.pielikumu papildināt ar "veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padome".

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis