Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 20.oktobrīNr.38

Protokols Nr.22, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 „JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS”

Izdarīt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 „Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikums”:

  1. Izslēgt nolikuma I nodaļas 2.punktu.
  2. Izslēgt nolikuma III nodaļas 14.punktu.
  3. Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikuma grozījumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis