Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.39

Protokols Nr.23, 11.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 „MAJORU PAMATSKOLAS NOLIKUMS”

Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikuma Nr.20 „Majoru pamatskolas nolikums” 8.punkta otro teikumu papildināt ar vārdiem „un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis