Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2004.gada 1.decembrīNr.40

Protokols Nr.26, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 „JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS”

  1. Nolikuma III nodaļas 15.punktā svītrot vārdu „Reģionālais”.
  2. Nolikuma X nodaļas 54.punktā svītrot vārdu „Reģionālais”.
  3. Nolikuma XII nodaļas 70.punktā svītrot vārdu „Jūrmalas”.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis