Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.746

Par Kauguru kultūras nama
darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta papildināšanu

Sakarā ar Kauguru kultūras nama darbības sfēras paplašināšanos – iesaistīšanos starptautiskajos projektos, starptautisko pasākumu un festivālu organizēšanu un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar 2 darbiniekiem no pamatbudžeta līdzekļiem no 2005.gada 1.janvāra saskaņā pielikumu.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis