Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 9.februārīNr.48

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” un tā 1.4.punktu, iepriekšējo iedzīvotāju pārstāvju pilnvarām izbeidzoties, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē šādus iedzīvotāju izvirzītos mikrorajonu pārstāvjus:

  1. Anitu Tilleri (Kauguri);
  2. Ivetu Kravinsku (Kaugurciems).

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis