Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.aprīlīNr.4

Protokols Nr.6, 7.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumā Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums”

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikuma Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums” 4.punkta 4.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„4.1. Administratīvā komisija izveidojama 9 locekļu sastāvā:

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta