Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2007. gada 9. augusta 681. lēmumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 21. jūnija 557. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 2. novembra 1045. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 2. marta 224. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 13. oktobra 425. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 31. augusta 354. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 25. maija 83. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 11. maija 63. lēmumu

2005.gada 1.aprīlīNr.4

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 2.pielikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ievēlēt finanšu komiteju
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 83. lēmumu
  10 deputātu 11 deputātu
  sastāvā:
 2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 2. novembra 1045. lēmumu
  1.1. Inese Aizstrauta – komitejas priekšsēdētāja 1.1. Inese Aizstrauta

  1.2. Ilmārs Ančāns

  1.3. Juris Griķis

  1.4. Agris Kalnciems

  1.5. Žanna Kupčika

  1.6. Vladimirs Maksimovs

  1.7. Māris Mežapuķe

  1.8. Raimonds Munkevics

  1.9. Ģirts Trencis

  1.10.Dainis Urbanovičs

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 25. maija 83. lēmumu
  1.11. Aigars Tampe
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 31. augusta 354. lēmumu
  1.12. Zigurds Starks

 3. Ievēlēt attīstības jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā:
 4. 2.1. Ilmārs Ančāns

  2.2. Agris Kalnciems

  Sākotnēji Mainīts ar Domes 2006. gada 2. marta 224. lēmumu
  2.3. Raimonds Munkevics 2.3. Igors Dreija

  2.4. Zigurds Starks

  2.5. Aigars Tampe

  2.6. Ģirts Trencis

  2.7. Dainis Urbanovičs

 5. Ievēlēt kultūras, reliģijas un sporta komiteju 5 deputātu sastāvā:
 6. 3.1. Inese Aizstrauta

  3.2. Agris Kalnciems

  3.3. Jānis Kuzins

  3.4. Māris Mežapuķe

  3.5. Aigars Tampe

 7. Ievēlēt labklājības un izglītības jautājumu komiteju 6 deputātu sastāvā:
 8. 4.1. Ilmārs Ančāns

  4.2. Juris Griķis

  4.3. Žanna Kupčika

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 2. novembra 1045. lēmumu
  4.4. Raimonds Munkevics 4.4. Igors Dreija

  4.5. Ģirts Trencis

  4.6. Dainis Urbanovičs

 9. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 6 deputātu sastāvā:
 10. 5.1. Juris Griķis

  5.2. Vladimirs Maksimovs

  5.3. Māris Mežapuķe

  Sākotnēji Mainīts ar Domes 2006. gada 2. marta 224. lēmumu
  5.4. Raimonds Munkevics 5.4. Jānis Kuzins

  5.5. Ģirts Trencis

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007. gada 21. jūnija 557. lēmumu
  5.6. Zigurds Starks Svītrots

 11. Ievēlēt vides aizsardzības komiteju 7 deputātu sastāvā:
 12. 6.1. Inese Aizstrauta

  6.2. Juris Griķis

  6.3. Juris Hlevickis

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 13. oktobra 425. lēmumu

  6.4. Agris Kalnciems

  6.4. Māris Mežapuķe

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2007. gada 21. jūnija 557. lēmumu
  6.5. Zigurds Starks Svītrots

  6.6. Dainis Urbanovičs

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 11. maija 63. lēmumu

  6.7.

  6.7. Igors Dreija

 13. Uzdot pastāvīgajām deputātu komitejām līdz 2005.gada 6.aprīlim ievēlēt komiteju priekšsēdētājus.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta