Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 27.aprīlīNr.43

Protokols Nr.6, 14.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

Lai uzlabotu Jūrmalas pilsētas domes darba organizāciju un darba kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā, apstiprinātā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 3.novembra lēmumu Nr.754 „Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”:
 2. 1.1. Samazināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā darba vietas:

  1.1.1. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apkopējs 0.5 slodzi ar darba algu Ls 45 mēnesī;

  1.1.2. Pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas speciālists 1 darba vietu ar darba algu Ls 200 mēnesī.

  1.2. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu ar darba vietu Pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas galvenais speciālists 1 darba vieta ar darba algu Ls 240 mēnesī.

  1.3. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā Būvvaldes arhitektūras nodaļā darba vietu „Pilsētas galvenais mākslinieks-galvenā arhitekta vietnieks” izteikt sekojošā redakcijā: „Pilsētas galvenais mākslinieks”.

 3. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta grozījumu 1.1.1, 1.1.2, 1.2.un 1.3.punkti stājas spēkā ar 2005.gada 1.maiju.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta