Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 13.novembra 951 .lēmumu
Mainīts ar Domes 2007. gada 22.marta 258. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 2.novembra 1043. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 16. martā 816. lēmumu
Mainīts ar Domes 2006. gada 16. martā 280. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 13. oktobra 426. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 17. augusta 299. lēmumu

2005.gada 25.maijāNr.84

Protokols Nr.10, 5.punkts

Par nekustamā īpašuma iznomāšanas
un izīrēšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.punkta 1.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
 2. 1.1. Dainis Urbanovičs - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 13. oktobra 426. lēmumu Izmaiņa ar Domes 2007. gada 22.marta 258. lēmumu
  1.2. Agris Kalnciems - Jūrmalas pilsētas domes deputāts; 1.2. Andris Millers – Jūrmalas pilsētas domes deputāta A.Kalnciema palīgs 1.2. Igors Dreija – Jūrmalas pilsētas domes deputāts

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 16. martā 280. lēmumu
  1.3. Raimonds Munkevics - Jūrmalas pilsētas domes deputāts; 1.3. Jānis Kuzins – Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.4. Zigurds Starks - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.5. Juris Griķis - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks;

  1.6. Andra Tukāne - Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes vadītāja;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 299. lēmumu
  1.7. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.; 1.7. G.Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja.

  1.8. Anna Deičmane - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;

  1.9. Ilmārs Ančāns - Jūrmalas pilsētas domes deputāts.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 299. lēmumu
  1.10. G.Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006.gada 24.augustā 816. lēmumu

  1.11. Vladimirs Maksimovs;

  1.12. Ģirts Trencis.

 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2006. gada 2.novembra 1043. lēmumu
  2. Ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju Dainu Urbanoviču. 2. Ievēlēt par komisijas priekšsēdētāju Jāni Kuzinu

 4. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra lēmumu Nr.875 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta