Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 25.maijāNr.94

Protokols Nr.10, 27.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35
„Par pašvaldības iepirkumu komisiju”

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju”:

  1. Izteikt lēmuma nosaukumu sekojošā redakcijā: „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.
  2. Aizstāt visā lēmumā vārdus „Pašvaldības iepirkumu komisija” ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisija pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.
  3. Papildināt lēmumu ar 21.punktu šādā redakcijā:
  4. „21. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram:

    1) nepieciešamības gadījumā nodrošināt speciālistu ar padziļinātām zināšanām konkrētā iepirkumā iekļaušanu komisijā.

    2) izveidot iepirkumu komisijas Jūrmalas pilsētas domes iepirkumiem, kad paredzēts piemērot cenu aptaujas procedūras.”

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta