Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 22.jūnijāNr.119

Protokols Nr.13, 5.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa
lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 23.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta „Iepirkuma komisijas darbības noteikumi” un, ņemot vērā komisijas locekļu Kaspara Ceriņa un Mārtiņa Priedes un deputāta Daiņa Urbanoviča iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par pašvaldības iepirkumu komisiju”:

    1. 1.9.punktā vārdus „M.Priede, komisijas loceklis” aizstāt ar vārdiem „D.Urbanovičs, domes priekšsēdētāja vietnieks”.
    2. Svītrot 1.14.punktu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta