Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 6. jūlijāNr.147

Protokols Nr.14, 9 .punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.609
„Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli”

Lai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošinātu transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.pantu, 211.³pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

    Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli” un izteikt pielikuma 1.punktu sekojošā redakcijā:

      "1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldi kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, un noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas un Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes norīkotās amatpersonas ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un uzlikt naudas sodu bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes, atbilstoši Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta