Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 17. augustāNr.298

protokols Nr.16, 10. punkts

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35
„Par Jūrmalas pilsētas domes
pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 23.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta „Iepirkuma komisijas darbības noteikumi”, kā arī ņemot vērā Māra Baltruma un Andreja Šnepsta iesniegumus un deputāta Jāņa Kuzina pieteikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmuma Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 1.10.punktu un 1.14.punktu sekojošā redakcijā:

  1. „1.10. Andrejs Šnepsts, komisijas loceklis”.
  2. „1.14. Jānis Kuzins, komisijas loceklis”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta