Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 13.oktobrīNr.425

protokols Nr.20, 3. punkts

Par grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un, ņemot vērā deputātu A.Kalnciema un M.Mežapuķes iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”, izsakot 6.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„6.4. Māris Mežapuķe”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta