Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 20.aprīlīNr.354

protokols Nr.9, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 6.aprīļa finanšu komitejas sēdes protokolu Nr.1.1-58/3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Uzņemties ilgtermiņa saistības Ls 70800 apmērā laika posmā līdz 2009.gadam automašīnu iegādei Jūrmalas pilsētas domei operatīvajā līzingā, t.sk.:

  1.1.mikroautobusa iegādei Ls 22500, t.sk. pa gadiem:

  2006.gadā Ls 6000;

  2007.gadā Ls 6600;

  2008.gadā Ls 6600;

  2009.gadā Ls 3300;

  1.2.3 vieglo automašīnu iegādei Ls 48300, t.sk. pa gadiem:

  2006.gadā Ls 12300;

  2007.gadā Ls 14400;

  2008.gadā Ls 14400;

  2009.gadā Ls 7200.

 2. Paredzēt ar ilgtermiņa saistību uzņemšanos saistīto izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

 3. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nodrošināt ar automašīnu uzturēšanu saistīto izdevumu segšanu 2006.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta


Lejupielāde: DOC un PDF