Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 239.lēmumu
Grozīts ar Domes 2009.gada 14.maija 322.lēmumu
Grozīts ar Domes 2008.gada 03.jūlija 538.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2006.gada 29.jūnijāNr.601

protokols Nr.13, 3. punkts

Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu
Jūrmalas pilsētā

Lai sarīkotu 2006.gada 9.Saeimas vēlēšanas un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētā 17 vēlēšanu iecirkņus:

  1.1. Priedainē, Lielajā prospektā 10;Grozīts ar Domes 2008.gada 03.jūlija 538.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 239.lēmumu

  1.2. Bulduros, Aizputes ielā 1a;

  1.3. Dzintaros, Edinburgas prospektā 75;

  1.4. Dzintaros, Plūdu ielā 4a;

  1.5. Majoros, Jomas ielā 35;

  1.6. Dubultos, Dubultu prospektā 1;

  1.7. Dubultos, Slokas ielā 68;

  1.8. Pumpuros, Kronvalda ielā 8;

  1.9. Mellužos, Mellužu prospektā 83;

  1.10. Vaivaros, Asaru prospektā 61;

  1.11. Slokā, Vēsmas ielā 11;

  1.12. Slokā, Skolas ielā 3;Grozīts ar Domes 2009.gada 14.maija 322.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 239.lēmumu

  1.13. Slokā, Raiņa ielā 55;

  1.14. Kauguros, Rūpniecības ielā 13;

  1.15. Kauguros, Raiņa ielā 110;

  1.16. Kauguros, Engures ielā 4a;

  1.17. Ķemeros, Tukuma ielā 10.

 2. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam A.Griķim kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta