Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 27.jūlijāNr.693

protokols Nr.18, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35
“Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju
pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss
vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu un ņemot vērā I.Dreijas, I.Filozofoviča, M.Mironoviča un G.Poļa iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”:

  1. Izteikt 1.punkta 1.1., 1.6., 1.10. un 1.14.apakšpunktus sekojošā redakcijā:

    „1.1. Igors Dreija, deputāts”;

    „1.6. Igors Filozofovičs, komisijas loceklis”;

    „1.10. Mihails Mironovičs, komisijas loceklis”;

    „1.15. Guntars Polis, domes priekšsēdētāja padomnieks”.

  2. Lēmuma 2.punkta 2.1.apakšpunktā vārdus „J.Griķi” aizstāt ar vārdiem „D.Urbanoviču”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta