Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 24.augustāNr.816

protokols Nr.20, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84
„Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikuma Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu un, ņemot vērā deputātu V.Maksimova un Ģ.Trenča iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumu Nr.84 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” ar 1.11.punktu un 1.12.punktu sekojošā redakcijā:

„1.11.  Vladimirs Maksimovs;

 1.12.  Ģirts Trencis”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta