Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2006.gada 2.novembraNr.1045

protokols Nr.26, 6. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un 60.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

  1. 1.1.apakšpunktā svītrot vārdus „komitejas priekšsēdētāja”.

  2. 4.4.apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā „Igors Dreija”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics