Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 21.jūnijāNr.557

protokols Nr.12

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

(protokols Nr.12, 5.punkts)

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un 60.pantu un, ņemot vērā deputāta Zigurda Starka iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

Punktos 5.6. un 6.5. svītrot vārdus „Zigurds Starks”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics