Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2007.gada 9. augustāNr.680

protokols Nr.16, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem”

Lai efektīvāk attīstītu pilsētas tūrisma nozari, attīstot maršrutu no Jūrmalas uz lidostu „Rīga”, kā arī, lai piesaistītu līdzekļus daļējai maršruta izdevumu segšanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu un Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmuma Nr.394 „Par maksas pakalpojumiem” pielikumu „Jūrmalas pilsētas domes sniegto maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi” ar 14.punktu sekojošā redakcijā:

Nr.

Pakalpojumu veids

Izcenojums bez PVN (LVL)

PVN 18% (LVL)

Izcenojums

(t.sk. PVN 18%)

14.

Par 1 mēneša video reklāmas izvietošanu maršrutā Nr.7500 „Jūrmala – Starptautiskā lidosta „Rīga””

6,78

1,22

LVL 8/sekunde

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītais lēmums Nr.394