Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 03.decembra 920.lēmumu

2007.gada 8. novembrīNr.909

protokols Nr.21, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā
Nr.561 „Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un
atpūtas centra maksas pakalpojumiem”, 2005.gada 25.maija lēmumā
Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā”,
2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5.daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.933 „Likuma „Par pievienotās vērtības nodokļa normu piemērošanas kārtību”” 82.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2007.gada 11.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Aizstāt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.561 „Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem” 1.punktā minēto pielikumu ar šī lēmuma 1.pielikumu.

  2. Aizstāt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmuma Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā” 1.punktā minēto pielikumu ar šī lēmuma 2.pielikumu.

  3. Aizstāt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmuma Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā” 1.punktā minēto pielikumu ar šī lēmuma 3.pielikumu.

  4. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 8.novembra lēmumu Nr.909

(protokols Nr.21, 8.punkts)

Maksa par pakalpojumiem

Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrā

Nr.

p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Mērvienība

Cena

(LVL)

PVN 18%

(LVL)

Cena ar PVN

(LVL)

1.

Maksa par transportlīdzekļu vadītāju apmācības teorijas kursu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu pa vadītāju kategorijām:

1.1.

īrētās telpās ārpus Jūrmalas:

-

-

-

-

1.1.1.

A1 vai A vai B1, tajā skaitā:

kurss/1 personai

70,00

12,60

82,60

1.1.1.1.

par teorijas apmācību

„

50,00

9,00

59,00

1.1.1.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.2.

A (ja personai ir citas kategorijas vadītāja apliecība), tajā skaitā:

„

20,00

3,60

23,60

1.1.2.1.

par teorijas apmācību

„

-

-

-

1.1.2.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.3.

B, tajā skaitā:

„

65,00

11,70

76,70

1.1.3.1.

par teorijas apmācību

„

45,00

8,10

53,10

1.1.3.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.4.

C1 vai D1 vai D, tajā skaitā:

„

80,00

14,40

94,40

1.1.4.1.

par teorijas apmācību

„

60,00

10,80

70,80

1.1.4.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.5.

C, tajā skaitā:

„

90,00

16,20

106,20

1.1.5.1.

par teorijas apmācību

„

70,00

12,60

82,60

1.1.5.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.6.

B un C1, tajā skaitā:

„

100,00

18,00

118,00

1.1.6.1.

par teorijas apmācību

„

80,00

14,40

94,40

1.1.6.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.1.7.

E, tajā skaitā:

„

60,00

10,80

70,80

1.1.7.1.

par teorijas apmācību

„

40,00

7,20

47,20

1.1.7.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

1.2.

Jūrmalas pilsētā

-

-

-

-

1.2.1.

B , tajā skaitā:

„

55,00

9,90

64,90

1.2.1.1.

par teorijas apmācību

„

35,00

6,30

41,30

1.2.1.2.

par reģistrācijas dokumentu noformēšanu

„

20,00

3,60

23,60

2.

Jūrmalas mācību iestāžu audzēkņu līdzdalības maksa par teorētisko apmācību nodrošināšanu autovadītāju kursos „A” un „B” kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai:

2.1.

A1

kurss/1 personai

10,00

2.2.

„

10,00

-

-

2.3.

B un C1

„

15,00

-

-

2.4.

Gājēju riteņbraucēju satiksmes noteikumi

„

Bezmaksas mācību grupas2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 8.novembra lēmumu Nr.909

(protokols Nr.21, 8.punkts)

Maksa par pakalpojumiem

Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma

cena

(LVL)

PVN 18%

(LVL)

Kopā

(LVL)

1.

Telpu noma

-

-

-

-

1.1.

Aktu zāles (46m2 ) noma *

1 stunda

0,50

0,09

0,59

1.2.

Trenažieru zāles (22 m2 ) noma **

1 stunda

0,27

0,05

0,32

1.3.*

Ēdamzāles (46 m2 ) noma

1 stunda

0,50

0,09

0,59

1.4.*

Klases telpu (vid. 20m2 ) noma

1 stunda

0,25

0,05

0,30

2.

Auto transporta pakalpojumi

-

-

-

-

2.1.

Mikroautobusa FORD TRANSIT (14 sēdvietas) pakalpojumi

1 km

0,15

0,03

0,18

2.2.

Autobusa pakalpojumi

1 stunda

10,00

1.80

11.80

2.3.

Autobusa dīkstāve

1 stunda

2,20

0,40

2,60

2.4.

Pakalpojumi ārpus Latvijas

-

-

-

-

(par patērēto degvielu atsevišķa maksa)

1 diennakts

60,00

10,80

70,80

3.

Materiālu pavairošana, izmantojot kopēšanu

-

-

-

-

3.1.

Loksnes A-4 kopēšana (no vienas puses)

1 loksne

0,04

0,01

0,05

3.2.

Loksnes A-4 kopēšana (no abām pusēm)

1 loksne

0,06

0,01

0,07

3.3

Loksnes A-3 kopēšana (no vienas puses)

1 loksne

0,08

0,01

0,09

3.4.

Loksnes A-3 kopēšana (no abām pusēm)

1 loksne

0,12

0,02

0,14

4.

Datortehnikas pakalpojumi**

-

-

-

-

4.1.

Datorlaika īre

1st./1pers.

0,69

0,12

0,81

5.

Ēdināšanas pakalpojumi 4 reizes dienā

-

-

-

-

5.1.

Ēdināšana skolas periodā

1 pers.

1,40

-

1,40

5.2.

Ēdināšana vasaras brīvdienās

1 pers.

1,70

-

1,70

6.

Gultas vietu noma (nometnes dalībniekiem – skolas brīvlaikā)

-

-

-

6.1.

Gultas vietas izīrēšana

1 diennakts

2,09

0,38

2,47

6.2.

Gultas vietas izīrēšana un ēdināšana (4 reizes dienā)

1 diennakts /1 pers.

4,45

0,80

5,25

* Jūrmalas speciālā internātskola ir tiesīga noteikt atvieglojumus maksai par pakalpojumiem līdz 50%

** Pakalpojumi Jūrmalas speciālās internātskolas skolēniem un darbiniekiem bez maksas.3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2007.gada 8.novembra lēmumu Nr.909

(protokols Nr.21, 8.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma

cena

(LVL)

PVN

18%

Kopā

(LVL)

Sporta zāles (752 kv.m) noma:

1.

Darbadienās:

1.1. līdz plkst.14.00

1.2. pēc plkst. 15.00

stunda

stunda

5.00

6.00

0.90

1.08

5.90

7.08

2.

Brīvdienās un svētku dienās

stunda

6.00

1.08

7.08

3.

3 stundas pēc kārtas un vairāk:

3.1. līdz plkst.14.00

3.2. pēc plkst.15.00, brīvdienās un svētku dienās

stunda

stunda

stunda

4.00

5.00

0.72

0.90

4.72

5.90

4.

Sporta stundu vadīšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm

stunda

Bez maksas

-

Bez maksas

5.

Organizētajām grupu nodarbībām invalīdiem

stunda

Bez maksas

-

Bez maksas

6.

Organizētajām grupu nodarbībām Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem

stunda

Bez maksas

-

Bez maksas