Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 12.janvārīNr.2

Protokols Nr. 1, 16.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

    1. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no zemes, meža īpašumu pārdošanas par Ls 2000000 (klasifikācijas kods 13.2.0.0).

    2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2007.gadā pamatbudžetā novirzīt Ls 1920000 Jūrmalas pilsētas domei – Rīgas ielas posma no Pērkonu ielas līdz Miera ielai rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 04.510.5250), veicot attiecīgās izmaiņas apstiprinātā budžeta 6.pielikumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF