Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 3. maijāNr.13

Protokols Nr. 10, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra
saistošajos noteikumos Nr.31
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2007.gadā ieņēmumus no pārējām mērķdotācijām (klasifikācijas kods 18.6.2.9) par Ls 11900 un novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei Ls 11900 apjomā, t.sk.:

  1.1. Pumpuru vidusskolas video projektoru iegādei Ls 2000 (klasifikācijas kods 09.210.5239);

  1.2. Vaivaru pamatskolai bērnu invalīdu sanitārā mezgla iekārtošanai Ls 1900 (klasifikācijas kods 09.210.2244);

  1.3. Slokas sporta kompleksam aprīkojuma iegādei Ls 5000 (klasifikācijas kods 08.100.5239);

  1.4. Jūrmalas teātrim video un akustiskās sistēmas iegādei Ls 3000 (klasifikācijas kods 08.240.5239).

 2. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta un maksas pakalpojumu tāmēs (1.,2.pielikums) un precizēt apstiprinātā budžeta 6., 10.pielikumus.

 3. Palielināt 2007.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 11323 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

  3.1. Jūrmalas pilsētas domei sacensību organizācijas nodrošināšanai skolu sportā olimpiskās kustības jaunatnes programmas ietvaros 2006./2007. mācību gadā un komandas sagatavošanai dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensībām, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu, Ls 1500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.120.2352 Ls 350;

  08.120.2370 Ls 550;

  08.120.2361 Ls 100;

  08.120.2390 Ls 500;

  3.2. Jūrmalas peldēšanas skolai sporta inventāra iegādei un mācību procesa nodrošināšanai Ls 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.150.2279 Ls 400;

  09.150.2312 Ls 100;

  3.3. Izglītības pārvaldei sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Jūrmalas sporta skolā Ls 5064, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.1150 Ls 180;

  09.510.1210 Ls 44;

  09.510.2261 Ls 330;

  09.510.2262 Ls 360;

  09.510.2312 Ls 1200;

  09.510.2313 Ls 40;

  09.510.2341 Ls 1020;

  09.510.5219 Ls 850;

  09.510.5239 Ls 1040;

  3.4. Izglītības pārvaldei sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Jūrmalas burāšanas skolā Ls 393, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.1150 Ls 135;

  09.510.1210 Ls 33;

  09.510.2312 Ls 40;

  09.510.2341 Ls 65;

  09.510.2344 Ls 120;

  3.5.Jūrmalas peldēšanas skolai sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības nodrošināšanai Jūrmalas sporta skolā Ls 3866, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2312 Ls 700;

  09.510.2341 Ls 1900;

  09.510.5239 Ls 1266.

 4. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības pamatbudžetā:

  4.1. samazināt asignējumus un precizēt apstiprinātā budžeta 18.pielikumu Jūrmalas pilsētas domei - kultūras projektu īstenošanai par Ls 6200 (klasifikācijas kods 08.620.2275);

  4.2. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas teātrim Ls 6200 kultūras projektu konkursā atbalstīto pasākumu īstenošanai saskaņā ar 3.pielikumu.

 5. Veikt izmaiņas 2007.gadā Kauguru vidusskolai pamatbudžetā maksas pakalpojumos:

  5.1. samazināt plānoto atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri par Ls 3260;

  5.2. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3260 apjomā novirzīt uzturēšanas izdevumu segšanai pa klasifikācijas kodiem;

  09.210.2390 Ls 400;

  09.210.2355 Ls 860;

  09.210.5239 Ls 2000.

 6. Veikt izmaiņas 2007.gadā speciālā budžeta privatizācijas fondā:

  6.1. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei – PSIA „Kauguru veselības centrs”- kapitālajam un kārtējam remontam un attiecīgi precizēt apstiprinātā budžeta 5. un 6.pielikumu (klasifikācijas kods 07.210.5250) par Ls 81041;

  6.2. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt PSIA „Kauguru veselības centrs” kapitālajam un kārtējam remontam Ls 81041 apjomā (klasifikācijas kods 07.210.5250).

 7. Saskaņā ar 2007.gada 20.februāra ziedojuma līgumu Nr.316LG00-096E/1.1-16/245, palielināt 2007.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1500, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domei – Jūrmalas pilsētas svētku Jomas ielā organizēšanai 2007.gada 14.jūlijā (klasifikācijas kods 08.620.2264).

 8. Saskaņā ar 2007.gada 9.maija ziedojuma līgumu, palielināt 2007.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 3000, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domei – autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas iekasēšanas automāta iegādei (klasifikācijas kods 03.110.5239).

 9. Palielināt 2007.gadā speciāla budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Kauguru vidusskolai par Ls 499, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt skolas futbola komandas sporta formu iegādei (klasifikācijas kods 09.210.2361).

 10. Samazināt 2007.gadā speciālā budžeta atlikumu uz 2008.gada 1.janvāri no ziedojumiem un dāvinājumiem Kauguru vidusskolai par Ls 28, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt skolas futbola komandas sporta formu iegādei (klasifikācijas kods 09.210.2361).

 11. Veikt izmaiņas 2007.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs (pielikums Nr.4), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 5. un 6.pielikumus.

  Priekšsēdētājs

  R.Munkevics  1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

  2007.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

  (protokols Nr.10, 9.punkts)

  Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmē

  (Budžeta veids)

  Budžeta

  finansētas

  institūcijas

  nosaukums

  Pamatbudžets

  (Budžeta veids)

  Klasif. kods

  „-”

  Paskaidrojums

  Klasif. kods

  „+”

  Paskaidrojums

  Jūrmalas pilsētas dome

   

   

   

   

   

   

   

  08.230.2275

  40669

  Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums)

  08.230.5250

  39725

  Kauguru kultūras nama zāles rekonstrukcija ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums)

   

  08.230.5250

  9456

  Bulduru kultūras nama remonts ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums)

  08.220.5250

  944

  Jūrmalas pilsētas muzejs ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums), fasādes apmetuma remonts

   

  03.110.5240

  50000

  Video novērošanas sistēmas izveide ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums)

  09.210.5250

  436

  Jūrmalas 1.ģimnāzija ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums), iztrūkstošie līdzekļi ventilācijas izbūvei datorklasē un ķīmijas kabinetā

   

  04.730.5239

  2500

  Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC (2*4 m) ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 10.pielikums)

  09.210.5250

  25000


  Majoru pamatskola ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums), ventilācija A,B korpusos un apkure B korpusā

   

   

   

   

  09.100.5250

  3000


  P.i.i. „Namiņš” ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums), noteku elektroapsilde

   

   

  05.200.5240

  31020

  Sabiedrisko tualešu būvniecība ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 6.pielikums)

   

   

   

   

  04.730.5239

  2500

  Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC (2*4 m), Jūrmalas TIC izkārtnes – pilona izgatavošana un uzstādīšana ( 21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 10.pielikums)

  Pumpuru vidusskola

   

   

   

   

   

   

   

  09.210.2275

  120

  Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

  09.210.2279

  6

  Līdzekļi paredzēti, lai varētu apmaksāt atlikumu par saņemto notāra pakalpojumu

   

   

   

   

  09.210.2353

  49

  Kopētāja remonta un uzturēšanas materiālu iegādei

   

   

   

   

  09.210.2355

  30

  Datortehnikas remonta un uzturēšanas materiālu iegādei (atmiņas kartes, kompaktdiski)

   

   

   

   

  09.210.2361

  35

  Papildus līdzekļi nepieciešami, lai varētu iegādāties vienādus T kreklus skolas komandai

  Jūrmalas peldēšanas skola

   

   

   

   

   

   

   

  08.100.5239

  495

  Paredzētie naudas līdzekļi pamatlīdzekļu iegādei dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešami

  08.100.2312

  495

  Moduļu aprīkošanai nepieciešams iegādāties ģērbtuvju solus  2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

  2007.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

  (protokols Nr.10, 9.punkts)

  Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmē

  (Budžeta veids)

  Budžeta

  finansētas

  institūcijas

  nosaukumsBudžeta

  Maksas pakalpojumi

  (Budžeta veids)

           

  Klasif. kodsfinansētas

  „-”

  Paskaidrojums

  Klasif. kods

  „+”

  Paskaidrojums

  institūcijas

             

  Jūrmalas mākslas skolanosaukums

  09.510.2262Maksas pakalpojumi

  810

  Neprecīzi ieplānots EKK sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas maiņu

  09.510.1150

  810

  Transporta līdzekļu noma administrācijas vajadzībām

  (Budžeta veids)

      5555      

  Jūrmalas peldēšanas skola

  09.510.2235Klasif. kods

  200"-"

  Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešamiPaskaidrojums

  09.510.2121Klasif. kods

  200"+"

  Lai izmaksātu dienas naudu komandējumos ārvalstīsPaskaidrojums

  09.510.2313

  200

  Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešami

  09.510.2512

  300

  Pievienotā vērtības nodokļa apmaksai

   
  Jūrmalas mākslas skola

  09.510.223009.510.2262

  500810

  Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešamiNeprecīzi ieplānots EKK sakarā ar budžeta izdevumu klasifikācijas maiņu

  09.510.225009.510.1150

  100810

  Nepieciešami naudas līdzekļi kārtridžu uzpildīšanaiTransporta līdzekļu noma administrācijas vajadzībām

   

  09.510.5239

  300

  Pamatlīdzekļu iegādei

       
  Jūrmalas peldēšanas skola 09.510.2235 200 Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešami 09.510.2121 200 Lai izmaksātu dienas naudu komandējumos ārvalstīs
    09.510.2313 200 Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešami 09.510.2512 300 Pievienotā vērtības nodokļa apmaksai
    09.510.2230 500 Paredzētie naudas līdzekļi semināru apmeklēšanai dotajā brīdī apstiprinātā apjomā nav nepieciešami 09.510.2250 100 Nepieciešami naudas līdzekļi kārtridžu uzpildīšanai
          09.510.5239 300 Pamatlīdzekļu iegādei
  3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

  2007.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

  (protokols Nr.10, 9.punkts)

  Jūrmalas pilsētas 2007.gada kultūras projektu finansēšanas konkursā uzvarējušo

  projektu tāmes

  Projekta iesniedzējs / projekts

  VFK

  EKK

  Summa (Ls)

  Projekti kopā

   

   

  6 200

  JŪRMALAS TEĀTRIS

   

   

  6 200

  Sprunguļmuižas gadatirgus Bulduros

  6 200

   

  08.240

  1150

  1 920

   

  08.240

  1210

  97

   

  08.240

  2231

  540

   

  08.240

  2239

  362

   

  08.240

  2262

  100

   

  08.240

  2264

  800

   

  08.240

  2279

  1 096

   

  08.240

  2390

  885

   

  08.240

  5239

  400

   


  4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

  2007.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13

  (protokols Nr.10, 9.punkts)

  Izmaiņas 2007.gadā kredītrīkotāju privatizācijas fonda tāmē

  (Budžeta veids)

  Budžeta

  finansētas

  institūcijas

  nosaukumsBudžeta

  PRIVATIZĀCIJAS FONDS

  (Budžeta veids)

           

  Klasif. kodsfinansētas

  „-”

  Paskaidrojums

  Klasif. kods

  „+”

  Paskaidrojums

   

  institūcijas

  (VFK.FKK)

  = 25500

  (VFK.FKK)

  = 25500

   

  Jūrmalas pilsētas dome nosaukums

  08.110.5240PRIVATIZĀCIJAS FONDS

  15000

  Pludmales sporta centra Dubultos projektēšana (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)

  04.510.5250

  15000

  Kļavu ielas projektēšana posmā no pludmales līdz Dubultu prospektam (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)

  09.510.5240(Budžeta veids)

  11600

  Sabiedriskā kompleksa Pils ielā 1 projektēšana (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)

  03.110.5250

  11600

  Priedaines CP rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcija (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)

   
    Klasif. kods "-" Paskaidrojums Klasif. kods "+" Paskaidrojums
               
  (VFK.FKK) = 25500   (VFK.FKK) = 25500    
               
  Jūrmalas pilsētas dome 08.110.5240 15000 Pludmales sporta centra Dubultos projektēšana (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums) 04.510.5250 15000 Kļavu ielas projektēšana posmā no pludmales līdz Dubultu prospektam (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)
    09.510.5240 11600 Sabiedriskā kompleksa Pils ielā 1 projektēšana (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums) 03.110.5250 11600  
    Priedaines CP rekonstrukcijas projektēšana un rekonstrukcija (21.12.2006 saistošo noteikumu Nr.31 5.pielikums, 6.pielikums)        

  Lejupielāde: DOC un PDF