Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2008.gada 17. janvārīNr.1

Protokols Nr.1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2
„Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas
vispārizglītojošo skolu skolēniem”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 „Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem” šādu grozījumu:

Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:

„1.2. Brīvpusdienas paredzētas, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuru vecāku vai likumīgo aizbildņu un nepilngadīgo bērnu iztikas līdzekļi mēnesī vienai personai nepārsniedz Ls 100, apmaksājot viņu ēdināšanu skolā.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics

Mainītā 2. instrukcija

Lejupielāde: DOC un PDF