Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 14. februārīNr.142

protokols Nr.5, 19. punkts

Par Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.septembrī noslēgto līgumu Nr.1.1-16.4.3/948 un būvvaldes 2006.gada 20.decembra atzinumu Nr.14-12/5881 SIA „Halcrow” izstrādāja Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres projekta risinājumu.

Projekta risinājums no 2007.gada 21.novembra līdz 20.decembrim tika nodots publiskai apspriešanai. Iebildumi pret projekta realizāciju netika saņemti.

2008.gada 16.janvārī projekts izskatīts Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo jautājumu komitejā (protokols Nr.1.1-61/01). Komiteja atbalstīja Z.Meierovica prospekta rekonstrukciju, papildus izvirzot prasību iesniegt alternatīvos variantus veloceliņa risinājumam. Ir sagatavoti 2 skiču projektu varianti veloceliņam: SIA „LIKASS” (posms gar dzelzceļu atbilstoši teritorijas plānojumam) un SIA „Halcrow” (gar Z.Meierovica prospekta ziemeļu pusi).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežoto atbildību „Halcrow”” izstrādāto būvniecības ieceri Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijai.

  2. Veloceliņa trasi virzīt gar Z.Meierovica prospekta ziemeļu pusi.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics