Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.537

protokols Nr.24, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10
„Par sociālās palīdzības komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikumu Nr.7 „Sociālās palīdzības komisijas nolikums” 1.2.punktu un ņemot vērā Jura Tračuma iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”:

  1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „1.1. Izveidot sociālās palīdzības komisiju 12 cilvēku sastāvā”.

  2. Svītrot lēmuma 2.7.punktu.
  3. Lēmuma 2.10.punktu izteikt jaunā redakcijā:

    „2.10. Inese Pelse- Iepirkumu biroja valsts pārvaldes juristkonsults”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.10