Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 03.jūlijāNr.538

protokols Nr.24, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601
„Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

Lai sarīkotu tautas nobalsošanu 2008.gada 2.augustā par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 2008.gada 6.jūnija vēstuli, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”:

Lēmuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1 .Priedainē, Lielajā prospektā 7”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.601