Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2008.gada 11.augustāNr.729

protokols Nr.28, 3. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes
pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”:

 1. Lēmuma 1.3.apakšpunktā vārdus „labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja” aizstāt ar vārdiem „būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja”.

 2. Lēmuma 1.5.apakšpunktā vārdus „iepirkumu nodaļas vadītāja” aizstāt ar vārdiem „iepirkumu biroja iepirkumu organizēšanas daļas vadītāja”.

 3. Lēmuma 1.7.apakšpunktā vārdus „pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs” aizstāt ar vārdiem „transporta nodaļas vadītājs”.

 4. Lēmuma 1.11.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

  „1.11. V.Maksimovs, deputāts”.

 5. Lēmuma 1.13.apakšpunktā vārdus „komisijas loceklis” aizstāt ar vārdiem „deputāts”.

 6. Lēmuma 1.14.apakšpunktā vārdus „komisijas loceklis” aizstāt ar vārdiem „iepirkumu biroja vadītājs”.

 7. Lēmuma 1.15.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

  „1.15. I.Pelse, iepirkumu biroja juriskonsults”.

 8. Papildināt lēmumu ar 1.16.apakšpunktu un 1.17.apakšpunktu, izsakot tos šādā redakcijā:

  „1.16. A.Pīlāgs, komisijas loceklis;

  1.17. K.Birze, komisijas loceklis.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.35