Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2008.gada 21.augusta 74.saistošajiem noteikumiem

2008.gada 21.augustāNr.74

Protokols Nr.29, 4.punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.30 „Jūrmalas pašvaldībai piederošo
un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas
un samaksas kārtība atcelšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra Nr.735 „Noteikumi par valsts
un pašvaldības zemes nomu” 18.punktu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošos noteikumus Nr.30 „Jūrmalas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība„ (Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa protokols Nr.19, 8.punkts).

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF