Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 659.lēmumu

2008.gada 13.novembrīNr.950

protokols Nr.38, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu
komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra 12 cilvēku sastāvā:

  1.1. M.Mežapuķe, Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.2. J.Kuzins, Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītājs;

  1.3. A.Tukāne, Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes vadītāja;

  1.4. M.Demme, Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas vadītājs;

  1.5. E.Rakiša, Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes vadītāja;

  1.6. A.Priede, Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja iepirkumu organizēšanas daļas vadītāja;

  1.7. A.Rudzītis, Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļas vadītājs;

  1.8. M.Mironovičs, komisijas loceklis;

  1.9. A.Bērziņš, komisijas loceklis;

  1.10. K.Birze, komisijas loceklis;

  1.11. I.Proboks, komisijas loceklis;

  1.12. O.Leinerts, komisijas loceklis.

 2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijai pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra līdz 2008.gada 30.novembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.35 „Par iepirkumu komisiju”.

  Priekšsēdētājs

  Ģ.Trencis