Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 10.septembra 697.lēmumu
Grozīts ar Domes 2009.gada 15.janvāra 2.lēmumu
Spēkā esošā redakcija
2008.gada 27. novembrīNr.1003

protokols Nr.39, 4. punkts

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 4.1.un 4.3.punktu, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp pilsētas pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka astoņi Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi ir atstājuši darbu padomē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi sekojošā sastāvā:

  1.1. Sanita Buša - SIA “Sanare – ĶRC Jaunķemeri”;

  1.2. Normunds Kvilis - SIA „Possesso”;

  1.3. Agita Kausa - Viesnīca „Villa Joma”, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valdes locekle;

  1.4. Kaspars Birze - SIA „Mežciema papīrs”;

  1.5. Valdis Garoza - SIA „Kļavu centrs”;

  1.6. Māris Dedelis - SIA „96”;

  1.7. Aleksandrs Bērzkalns - SIA „Elektrons S”;

  1.8. Jānis Samanovičs - „Cotton Club”, Jūrmalas bāru un restorānu darbinieku asociācija;

  1.9. Aleksandrs Čuda – SIA „Jūrmalas Mežaparki”;

  1.10. Gints Vilks - SIA „G Vilks”;

  1.11. Ģirts Savickis - SIA „Kvalits”;

  1.12. Juris Visockis - SIA „Jūrmalas ATU”;

  1.13. Pauls Dreimanis – IK „Dreimaņa T.U.”;Grozīts ar Domes 2009.gada 15.janvāra 2.lēmumu

  1.14. Andris Važe – SIA „Skija”;

  1.15. Velta Lasmane – „Līvu Akvaparks”;

  1.16. Jānis Drulle – A/s „Fēnikss”;

  1.17. Aleksandrs Tjuļins – SIA „TASA”;

  1.18. Mihails Mironovičs – SIA „NAVIN”;

  1.19. Haralds Ulmanis – SIA „Baltijas Telekomunikāciju Tīkli” (TelcoBalt).

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumu Nr.59 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis