Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2011.gada 20.janvāra 18.lēmumu

2009.gada 9.aprīlīNr.246

protokols Nr.7, 11. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2009.gada 19.marta lēmumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Ar 2009.gada 9.aprīli noteikt maksu par pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā:

  Nr.

  p.k.

  Pakalpojums

  Maksa

  (Ls)

  PVN 21%

  (Ls)

  Maksa ar PVN kopā

  1.

  Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija*

  20,00

  4,20

  24,20

  2.

  Kāzu jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana

  20,00

  4,20

  24,20

  3.

  Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana

  1 lpp.

  1,69

  0,36

  2,05

  4.

  Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas vadītājas parakstu 1 lpp.

  0,17

  0,04

  0,21

  5.

  Laulības ceremonijas video filmēšana

  2,54

  0,53

  3,07

  6.

  Šampanieša zāles un glāžu izmantošana

  2,54

  0,53

  3,07

  * Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.

 2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.

 3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (I.Blumfelde) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „ Jūrmalas Ziņas”.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.288 (protokols Nr.7, 12.punkts) „Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis