5. DEMOGRĀFIJA

Jūrmalas attīstības mērķi ir veidot cilvēkiem draudzīgu pilsētu, kura labvēlīga iedzīvotāju veselībai un līdzsvarotai demogrāfiskai attīstībai.

Jūrmalas iedzīvotāju skaits PSRS laikā tika nepārtraukti mākslīgi papildināts līdz 61 000 iedzīvotāju 1989.gadā. Pēdējos gados tas ir nedaudz samazinājies. 1994.gada 1.janvārī Jūrmalas iedzīvotāju skaits bija 59 580, 1994.gada 1.jūlijā 59 360 iedzīvotāju, 1995.gada 1.janvārī 59 247 iedzīvotājs no tiem 7301 skolēns, 14 972 pensionāri, 12 334 trūcīgie iedzīvotāji.


5.1. Jūrmalas iedzīvotāju skaits
5.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra
5.3. Iedzīvotāju sastāvs
5.4. Iedzīvotāju dabiskā kustība 1996. gadā
5.5. Nodarbinātība
5.6. Migrācija
5.7. Domes uzdevumi

5.1. Jūrmalas iedzīvotāju skaits

Summārais dzimstības koificents 1994.g. Jūrmalā bija 1.2, kas būtiski atpaliek no paaudzes nomaiņai nepieciešamā līmeņa -2,1.Ir skaidrs ka iedzīvotāju dabīgais pieaugums tuvākajos gados nenotiks.Ir paredzams iedzīvotāju mākslīgais pieaugums, jo nepārtraukti ir pieprasījumi izdalīt jaunus zemes gabalus ģimenes māju celtniecībai. Brīvas teritorijas celtniecībai pilsētā ir nedaudz un tās jāparedz sabiedriska rakstura apbūvei, zemes reformas neapmierināto zemes pieprasītāju nodrošināšanai.

61 000 iedzīvotāju ir uzskatāms par maksimāli iespējamo iedzīvotāju skaitu Jūrmalā. Nelielais palielinājums saistīts ar zemes reformas rezultātā atgūtajiem īpašumiem, zemesgabalu sadalīšanu un paredzamo jauno būvniecību.

Par pamatu Jūrmalas attīstības plāna izstrādāšanai ir ņemta 1993.gadā Latvijas Universitātes prof. P.Zvidriņa izstrādātā Jūrmalas iedzīvotāju skaita vidējā prognoze līdz 2001.gada sākumam.

5.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra

Vecums gados%
1 - 2026
21 - 3521
35 - 6034
61 un vairāk19

Līdz darbspējīgam vecumamDarbspējīgajā vecumāVirs darbspējīgā vecuma
10 853339 1614 233

5.3. Iedzīvotāju sastāvs

Iedzīvotāju sadalījumu pēc dzimuma un tautības, var redzēt tabulās

Jūrmalas iedzīvotāju nacionālais sastāvs

latvieši 27 155
krievi24 400
baltkrievi2 663
ukraiņi1 934
poļi856
lietuvieši536
ebreji330
čigāni344
igauņi64
vācieši44
citas671

Jūrmalas iedzīvotāju dzimuma strutūra

sievietes55 %
vīrieši45 %

5.4. Iedzīvotāju dabiskā kustība 1996. gadā

DzimušiMirušiDabīgaisLaulībasŠķiršanās
415852-437262303

Jūrmalā ir izteikti negatīvs dabiskais pieaugums visām tautībām. Pozitīvs tas ir vienīgi čigāniem.

5.5. Nodarbinātība

Nodarbināto skaits Jūrmalā 1996.gada augustā bija 21 900.

1996.gada augustā darba meklētāju skaits Jūrmalā bija 1530, bezdarbnieku saits 1996.gada augustā 2962 cilvēku. Ilgstoši bez darba ir 622 jūrmalnieki. 1996.gada augustā reģistrētais bezdarba līmenis no darbaspējīgo iedzīvotāju skaita ir 5%. Bezdarbs Jūrmalā ir palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo laika posmu, 1994.gada augustā tas bija 4,5%.

5.6. Migrācija

1993.gadā no Jūrmalas ir izbraukuši vairāk cilvēku, nekā iebraukuši, toties 1995.gadā iebraukušo ir vairāk nekā izbraukušo.

Iedzīvotāju migrācija.

GadsIebraucaIzbraucaSaldo
199015641288276
199310651232-167
199413751255120
199512641072192

Jūrmalas iedzīvotāju skaits, kuri brauc strādāt uz Rīgu un citām vietām, ir no 2000 līdz 3000. Rīdzinieki un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, kuri brauc strādāt uz Jūrmalu ir no 2000 līdz 2500.

Apkalpes sektorā 1993. gadā strādāja 4339 cilvēki.

5.7 Domes uzdevumi

Dome:

5.7.1. Kā optimālu Jūrmalas iedzīvotāju skaitu pieņem 61 000 cilvēku un turpmākajā attīstībā veidos draudzīgu un veselībai labvēlīgu vidi pilsētas iedzīvotājiem.

Veidos un uzturēs datu bāzi par Jūrmalas iedzīvotājiem, vasarnīcu īpašniekiem un koriģēs pilsētas attīstības programmas, balstoties uz šo informāciju.