6. PILSĒTAS STRUKTŪRA

Jūrmalas attīstības mērķis ir veidot elastīgu pilsētas struktūru, kura balstītos uz vēsturiskajiem pilsētas veidošanās priekšnoteikumiem.

Pilsētas ainava un vide, apbūve, transports un to savstarpējais izvietojums nosaka pilsētas fiziskās attīstības iespējas un ir galvenie pilsētas struktūras elementi. Pilsētas struktūras pārveidošana vai saglabāšana un pilnveidošana ir vissvarīgākais attīstības jautājums.

Jūrmalas attīstībā ir izveidojušies trīs lielie struktūras elementi- bijušās atsevišķās pilsētas: Ķemeri, Sloka un Rīgas Jūrmala. Katrai no tām ir savs izveidošanās priekšnoteikums un savs darbības virziens. Savienojošie un apvienojošie elementi ir dzelzceļš un "dabas pamatne", kurā Lielupe, Rīgas jūras līcis ar pludmali un kāpu joslu ir galvenās pilsētas kompozīcijas sastāvdaļas. Attīstības plāns paredz saglabāt, pilnveidot un papildināt vēsturiski izveidojušās attīstības līnijas:


6.1 Ķemeri
6.2 Sloka
6.3 Vaivari-Priedaine
6.4. Domes uzdevumi

6.1 Ķemeri

Ķemeri, pateicoties dabīgajiem ārstniecības resursiem, mazpārveidotai un bioloģiski daudzveidīgai videi, ir ārstnieciskā kūrorta un ekoloģiskā tūrisma centrs ar savu dzīvojamo rajonu un sabiedrisko apkalpi. Teritorija iekļaujas jaunveidojamajā Ķemeru nacionālajā parkā.

6.2 Sloka

Sloka no rūpnieciska rakstura pilsētas ir izveidota par visas Jūrmalas bijušo sanatoriju, pansionātu, atpūtas namu darbinieku dzīves vietu. Šeit atrodas arī Slokas celulozes un papīra kombināts un citas rūpnieciska rakstura teritorijas. Slokā dzīvo viena puse no Jūrmalas iedzīvotājiem. Sloka ar savām nosacīti neapbūvētajām teritorijām, ar brīvā darbaspēka resursiem, izvērstu transporta sistēmu(dzelzceļš, republikas nozīms ceļi, upe) un inženierkomunikāciju infrastruktūru(elektrība, gāzes vadi, ūdensņemšanas vietas, attīrīšanas ierīces)arī turpmāk būs galvenais daudzdzīvokļu, jauktas ražošanas un rūpniecības rajons Jūrmalā.

6.3 Vaivari-Priedaine

Vaivaru-Priedaines rajons, pateicoties tieši dabas apstākļiem- jūrai ar dzelteno smilšu pludmali, priežu mežam, veselīgajam klimatam ar svaigu gaisu, ir izveidojies par atpūtas vietu. Dzelzceļš teritoriju pārdala dzīvojamos rajonos un jaukta rakstura vasarnīcu un dažādu atpūtas iestāžu rajonos. Pilsētas daļa starp dzelzceļu un jūru paredzēta atpūtas, rehabilitācijas, veselības tūrisma, konferenču, darījumu, pakalpojumu un tirdzniecības iestādēm, vasarnīcām, viesnīcām, birojiem, izstādēm, restorāniem, sporta būvēm u.c. Otra pilsētas daļa starp dzelzceļu un Lielupi un arī Priedaine pārsvarā ir ģimenes māju dzīvojamais rajons.

6.4. Domes uzdevumi

Dome nodrošinās vēsturiski izveidojušās pilsētas struktūras saglabāšanu un neveidos jaunus dzīvojamos rajonus uz pilsētas zaļo teritoriju rēķina