Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 16.jūlijāNr.564

protokols Nr.17, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un saskaņā ar 2009.gada 16.jūlija balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.4, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieku ievēlēta Larisa Loskutova.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics