Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 16.jūlijāNr.566

protokols Nr.17, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka
ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un saskaņā ar 2009.gada 16.jūlija balsu skaitīšanas komisijas protokolu Nr.3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēts Romualds Ražuks.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics