Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 16.jūlijāNr.567

protokols Nr.17, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 11.punktu, Darba likuma 100.panta 1. un 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Gati Truksni, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru atbrīvot no izpilddirektora amata ar 2009.gada 16.jūliju.

  2. Valdi Vītoliņu iecelt amatā par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru ar 2009.gada 17.jūliju.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics