Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 7.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra522.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 691.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 13.augustāNr.656

protokols Nr.20, 54. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
bērnu tiesību aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

  1.1. I.Ančāns

  - Jūrmalas pilsētas domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos; Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

  1.2. J.Kārkliņš

  - Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 7.lēmummu

  1.3. L.Grobiņa

  - Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītāja;

  1.4. B.Birka

  - Jūrmalas pilsētas domes bāriņtiesas priekšsēdētāja;

  1.5. I.Drupa

  - Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.6. J.Lazda

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore;

  1.7. V.Barsova

  - organizācijas „Glābiet bērnus” Jūrmalas nodaļas vadītāja;

  1.8. M.Linnika

  - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 691.lēmumu

  1.9. I.Ručevska

  - Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja; Svītrots ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.10. I.Prisjolkova

  - Svītrots ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.11. I.Petrovska;

  Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

  1.12. L.Ādamsone;

  Svītrots ar domes 2011.gada 15.decembra 522.lēmummu

  1.13. S.Liekne.

  Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

 2. Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumu Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” un 2009.gada 9.jūlija lēmumu Nr.512 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF